🔴สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ย้ำเตือน ‼️

📌ขอให้ นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ให้รีบเร่งดำเนินการ ต่อใบอนุญาตทำงานและชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน ผ่านระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์

📌ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ‼️ ได้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

📌ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-3231723

📣หากไม่ดำเนินการต่อายุใบอนุญาตทำงานและชำระเงินค่าธรรมเนียมภายใน วันที่ 13 ก.พ. 2566 แรงงานต่างด้าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและไม่สามารถทำงานได้‼️


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar