ให้ความรู้ เรื่องสีตราครุฑ จะซื้อขายที่ดิน ต้องรู้นะจ๊ะ

.สรุปให้ว่าสีของครุฑบนโฉนดที่ดินแต่ละสีแตกต่างกันอย่างไรและมีสำคัญอย่างไรมาดูกันเลยจ้า....

.💖 ครุฑแดง - โฉนดที่ดิน นส.4

โฉนดแบบนี้ผู้ถือครองมีกรรมสิทธิ์ 100% โอนกรรมสิทธิ์ได้ เรียกได้ว่าเป็นโฉนดที่ดินที่มีสิทธิ์ในการทำกิน และอยู่อาศัย

.💚 ครุฑเขียว - หนังสือ นส.3 ก

เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ๆ "ไม่ใช่โฉนดที่ดิน" และไม่มี "กรรมสิทธิ์" แต่สามารถซื้อขาย จำนอง และสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้

.🖤 ครุฑดำ - หนังสือ นส.3

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน เป็นเอกสารที่เป็นประกาศจากราชการ ไม่มีการรังวัดที่แน่นอน เสี่ยงที่จะซื้อขาย

.💙 ครุฑน้ำเงิน - หนังสือ สปก.

ที่ดินแบบนี้ "ซื้อขายไม่ได้" เป็นที่ดินที่ราชการออกให้เพื่อให้เกษตรกรใช้ในการทำกินเท่านั้น ออกโดย “สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” (หนังสือประเภทนี้แทบจะไม่มีการใช้งานแล้วในปัจจุบัน)


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar