ผู้ว่าบึงกาฬ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ บอลิคำไซ

…..เวลา 13.30 น. ของวันนี้ (28 สิงหาคม 2566) นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือรับฟังรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซ โดยมีแขวงทางหลวงจังหวัดบึงกาฬ และคณะที่ปรึกษาโครงการร่วมให้ข้อมูล

…..จากนั้นเวลา 14.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางถนน ตั้งแต่จุดเริ่มโครงการก่อสร้างสะพานฯ เพื่อสำรวจโครงสร้างถนน พื้นผิวจราจร สะพานข้ามแยก การดำเนินงานด้านไฟส่องสว่าง การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนถึงจุดก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนฝั่งไทย ซึ่งได้สำรวจโครงสร้างอาคาร การแบ่งพื้นที่สัดส่วนสำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ด่านกักกันพืชและสัตว์ เป็นต้น

…..นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการก่อสร้าง โครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ - บอลิคำไซ ว่า เนื่องจากว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยที่ร่วมมือกับ สปป.ลาว วันนี้ได้ลงพื้นที่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าของการก่อสร้าง ณ วันนี้ มีความคืบหน้าอยู่ที่ 84 % ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 และจะสามารถเปิดใช้งานได้ในช่วงกลางปี 2567

.....ในส่วนของการเตรียมการบริหารจัดการพื้นที่ตีนสะพาน หรือการบริหารจัดการของส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจตราทั้ง คน สัตว์ สิ่งของ และกระบวนการต่างๆของการเข้า – ออก ราชอาณาจักรไทย เช่น การเก็บภาษีต่างๆ เป็นต้น วันนี้ได้มาเตรียมความพร้อมในส่วนของแต่ละหน่วยงาน วันนี้การบริหารจัดการพื้นที่เชิงสะพานของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ – บอลิคำไซ ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่วางไว้ ซึ่งคาดว่าปลายปี 2566 นี้ ที่สำนักงานแห่งนี้จะสามารถให้หน่วยงานราชการต่างๆที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออก สินค้า และคนผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ – บอลิคำไซ แห่งนี้ สามารถเข้ามาดำเนินการติดตั้งระบบ อุปกรณ์ต่างๆ และเตรียมพร้อมเปิดใช้อย่างเป็นทางการได้ ในช่วงกลางปี 2567 ที่จะเปิดใช้งานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ – บอลิคำไซ

.....ในส่วนของหน่วยงานราชการ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ ได้เตรียมความพร้อมรองรับความเจริญเมื่อเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ – บอลิคำไซ แห่งนี้ ทั้งในส่วนของภาคบริการ การค้าขาย การขนส่งสินค้าต่างๆ มีการคาดการณ์ว่าจะมีการสินค้า และผู้คนผ่านเข้าออกชายแดนผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ – บอลิคำไซ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลค่าสินค้าชายแดน ทั้งนำเข้า - ส่งออก ในปัจจุบันนี้ มีประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปี แต่จากการวิเคราะห์ของนักลงทุนและภาคส่วนราชการของกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณสินค้านำเข้า - ส่งออกผ่านเส้นทางนี้ เป้นจำนวนเงินประมาณหลักหมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ และภาคธุรกิจจะต้องเตรียมความพร้อมรองรับในระบบการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็น ที่พักอาศัย การบริการ ด้านอาหาร ระบบขนส่งโลจิสติกส์ต่างๆ รวมทั้งการเตรียมคนเพื่อเรรียนรู้ และรองรับการบริหารจัดการสะพานในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อมูลและภาพข่าว : สวท.บึงกาฬ 104.25 และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ

ภาพมุมสูง : คุณมงคล เสียงใส (ผู้สื่อข่าว)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar