งานแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลไคสี จ.บึงกาฬ ประจำปี 2566

......เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยนายไตรภพ รำเพยพล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมเปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลไคสี ประจำปี 2566 พร้อมมอบเงินสนับสนุนการแข่งขัน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านห้วยเซือมเหนือ ตำบลไคสี อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ งานแข่งขันเรือยาวประเพณีเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยังช่วยสืบสานประเพณีดั้งเดิมในจังหวัดบึงกาฬคงอยู่สืบไป

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar