พุทธศาสนิกชนเนืองแน่น ร่วมโฮมบุญทอดเทียนที่ “วัดมหาพุทธสาคร” จ.บึงกาฬ พร้อมร่วมพิธีอ่านประกาศตราตั้ง “พระมหาอาทิตย์ กลฺยาโณ” ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส อย่างเป็นทางการ

..........ที่ วัดมหาพุทธสาคร (เดิม: วัดมหาพุทธมวลชน) บ้านนาแสงสาคร ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ พุทธศาสนิกชนชาวตำบลนาแสง ร่วมสืบสานประเพณีทอดเทียน ถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัย พร้อมร่วมพิธีอ่านประกาศตราตั้งเจ้าอาวาสสวัดมหาพุทธสาคร โดยมี ดร.นิรันดร์ เนาวนิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีนายชวน ปัดสำราญ ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาแสงสาคร พร้อมชาวบ้านนาแสงสาคร ร่วมให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ที่เข้าร่วมพิธีกว่า 500 คน

..........สำหรับประเพณีทอดเทียน เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยชาวบ้านจากหมู่บ้านหนึ่งจะนำต้นเทียนไปบูชาอีกวัดหนึ่ง ซึ่งนิยมทำกันในช่วงเข้าพรรษาตลอดทั้งพรรษา ชาวตำบลนาแสงจึงได้ร่วมกันสืบสานประเพณีดังกล่าวให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ พุทธศาสนิกชนยังได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีอ่านประกาศตราตั้งเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธสาคร โดยส่วนหนึ่งของประกาศดังกล่าว ระบุว่า “...อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 จึงแต่งตั้งให้ พระมหาอาทิตย์ ฉายา กลฺยาโณ อายุ 47 พรรษา 12 วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ. 7, พธ.บ. ...ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธสาคร ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ...ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา ตลอดกาลนานเทอญ ฯ...”

..........โดยบรรยากาศภายในงาน มีฝนพรำลงมาในช่วงเช้า แต่พุทธศาสนิกชนยังสามารถตั้งขบวนแห่ได้ โดยภายในขบวนแห่เทียน มีการฟ้อนรำที่งดงามจากแต่ละหมู่บ้านของตำบลนาแสง และมีวง “ศิริมงคลเพชรกลองยาว” ซึ่งเป็นวงกลองยาวเยาวชนในพื้นที่มาร่วมบรรเลงบทเพลงให้การฟ้อนรำมีสีสันและสนุกสนาน นอกจากนี้ ภายในวัดมหาพุทธสาคร ชาวบ้านยังได้เตรียมอาหารทั้งคาวหวาน และน้ำดื่มไว้ต้อนรำพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานให้อิ่มท้องพร้อมหน้ากันอีกด้วย โดยหลังจากการถวายเทียน และจตุปัจจัยแล้วนั้น มียอดทำบุญรวมอยู่ที่ 110,387 บาท ซึ่งทางคณะกรรมการวัด และชาวบ้านจะได้นำเงินส่วนนี้เพื่อไปสืบสานกิจการงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

เรียบเรียง และ ภาพข่าว : สวท.บึงกาฬ 104.25


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar