🔴 I จังหวัดบึงกาฬ ฝนที่ตกต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงเต็มความจุอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมเริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำที่เอ่อล้น ขณะที่โครงการชลประทานบึงกาฬเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำโขง

▪️▪️จากสถานการณ์ฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ได้ส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 2 แห่ง เพิ่มขึ้นเต็มความจุอ่างและมากกว่าระดับเก็บกัก โดยอ่างเก็บน้ำห้วยซำ ในพื้นที่ อ.โซ่พิสัย จากปริมาณเก็บกัก 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 2.442 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 101.75 ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยสหาย ในพื้นที่ อ.บุ่งคล้า จากปริมาณเก็บกัก 1.960 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 2.283 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 116.48 ส่วนภาพรวมของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กทั้ง 52 แห่ง มีปริมาณน้ำเกินความจุเล็กน้อย โดยจากปริมาณเก็บกักรวม 49.611 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 49.732 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 100.24

▪️▪️สำหรับสถานการณ์น้ำขณะนี้ เช่น ที่บริเวณห้วยบังบาตร และห้วยกะอาม มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตลอดลำห้วย มีปริมาณน้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่บริเวณนั้น เช่น สวนยางพารา นาข้าว และสวนปาล์ม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมสำรวจความเสียหาย ขณะที่โครงการชลประทานบึงกาฬได้เร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง โดยการเปิดประตูระบายน้ำห้วยบางบาด ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ ทั้งหมด 4 ประตู โดยมีระดับน้ำหน้าประตูระบายน้ำ 4.03 เมตร จากปริมาณเก็บกัก 4.00 เมตร ซึ่งสูงกว่าระดับเก็บกัก 0.03 เมตร ขณะที่สถานการณ์การณ์ระดับน้ำแม่น้ำโขง ที่สถานีวัดระดับน้ำโขง บ้านพันลำ อ.เมืองบึงกาฬ วัดระดับน้ำโขงได้ 7.29 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 6.71 เมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.1 เมตร ส่วนปริมาณฝนตกสะสมตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงวันนี้ มีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ 21.4 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ในระดับฝนปานกลาง (Moderate rain) [มีปริมาณฝนตั้งแต่ 10.1 มิลลิเมตร 35.0 มิลลิเมตร]

▪️▪️ขณะที่นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำขณะนี้ว่า สถานการณ์ปัจจุบันก็ยังต้องคงเฝ้าระวังฝนตกติดต่อกันในสัปดาห์หน้านี้ ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดก็มีปริมาณเต็มความจุเกือบทุกแห่ง แต่สามารถระบายน้ำพร่องน้ำได้เป็นปกติ ไม่น่าห่วง ในส่วนบริเวณศูนย์ราชการนั้นก็ยังคงต้องเฝ้าระวังพร่องน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องสูบของกรมโยธาธิการและผังเมือง และเครื่องสูบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกวัน

.เรียบเรียง และ ภาพข่าว : สวท.บึงกาฬ 104.25


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar