🎉เด็กบึงกาฬ ปังไม่หยุด คว้ารางวัลระดับประเทศอีกครั้ง🏆👏👍 🔹🔹สวท.บึงกาฬ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนของจ.บึงกาฬ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดวงดนตรี "คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน" ปีที่ 2

🔹🔹ซึ่งน้องๆจากจังหวัดบึงกาฬ คือ วงโปงลางสิรินธรวัลลี จาก โรงเรียนบึงกาฬ คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัลรวม 200,000 บาท และอีกหนึ่งวงดนตรีที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดบึงกาฬ คือ วงจากรร.บึงกาฬ อีกวงหนึ่งคือ วง BK.Band แดนสนธยา ที่ได้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกัน และได้รับรางวัลชมเชยในประเภทดนตรีสากลร่วมสมัย ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัลรวม 50,000 บาท (ซึ่งวง BK.Band แดนสนธยา มีน้องๆใน วงแดนสนธยา เป็นสมาชิกในวงนี้ด้วย เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว หลังจากที่ วงแดนสนธยาได้คว้ารางวัลที่ 3 จากการรายการ The Way Artist Intern Camp เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา) ทาง สวท.บึงกาฬ ได้รับชมการแสดงผ่านไลฟ์สดด้วย เห็นได้ชัดเลยว่าน้องๆมีความตั้งใจและทำผลงานออกมาได้อย่างดีทั้ง 2 วงเลยค่ะ ขอชื่นชมในความสามารถของน้องๆ และความทุ่มเทฝึกฝนของทั้งน้องๆและครูผู้ฝึกสอนด้วยนะคะ

🔹🔹โดยโครงการนี้ กองทัพบก ร่วมกับบริษัท ปตท. จํากัด มหาชน จัดกิจกรรมการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยและการประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านภายใต้ชื่อโครงการ “คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน” ปีที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการดนตรี รวมถึง ส่งเสริมการอนุรักษ์ดนตรีไทย ซึ่งเป็นมรดกสําคัญของชาติและสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชน ให้มีความสนใจ ศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทยเพิ่มขึ้น โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทวงดนตรีสากลร่วมสมัย และประเภทวงดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน และแบ่งการประกวดออกเป็น 3 รอบ คือ รอบแรก คัดเลือกตัวแทนจังหวัด รอบที่สอง คัดเลือกตัวแทนระดับภาค และ รอบชิงชนะเลิศ เพื่อคัดเลือกสุดยอดวงดนตรี ตัวแทนจากทั้ง 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ทั้งหมด 12 วง ประกอบด้วย ประเภทวงดนตรีสากลร่วมสมัย 8 วง ประเภท วงดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน 4 วง จากผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 215 วง เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

🔹🔹ซึ่งรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้น ในวันที่ 24 ส.ค.66 ณ หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณเจษฎา สุขทรามร (โอ๋ ดูบาดู), อาจารย์อรรถพล หมั่นเจริญ, ผู้ช่วยศาสตร์จาร ดร.ดุษฎี มีป้อม ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ว่าที่ร้อยตรี ธราธิป สิทธิชัย อาจารย์คณะ ศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ พ.อ.ประทีป สุพรรณโรจน์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ นอกจากนี้ กองทัพบกได้จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะทางด้านดนตรี ให้กับน้อง ๆ ผู้เข้าร่วมประกวด ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 19 – 22 ส.ค.66 โดยมีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึง การส่งเสริมความรัก ความสํามัคคี และ ส่งเสริมให้น้อง ๆ เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้น ตลอดจน ร่วมกันทํากิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ภายใต้กิจกรรม “ปลูกกล้า บรรเลงรักษ์ แด่องค์ราชัน” อีกด้วย

🔹🔹สำหรับผลการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ แบ่งตามประเภท ดังนี้

✴️ประเภทดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้าน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วงโปงลางสิริณธรวัลลี โรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงคีตาการุ้ง โรงเรียนการุ้งวิทยาคม จ.อุทัยธานี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วงปี่พาทย์กรุงเก่าดุริยศิลป์ โรงเรียนบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

✴️ประเภทดนตรีสากลร่วมสมัย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียน วง Super Natural วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จ.สุโขทัย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วง Hidden Track โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วง P.D.Band โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง

📸ขอบคุณภาพและ📃ข้อมูลจาก กองทัพบก Royal Thai Army, คีตวัฒนศิลป์ - Kita Music Awards - ,ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.29, คุณรัตนเดช การเกษม

📑เรียบเรียงข้อมูล : สวท.บึงกาฬ 104.25


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar