📣📣 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จ.บึงกาฬ ประกาศ เตรียมเปิด แหล่งท่องเที่ยว น้ำตก ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ซึ่งระดับน้ำอยู่ในสภาวะปกติแล้ว จึงประกาศเปิด 📌ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ดังนี้

1. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว - ภูวัวเหนือถ้ำพราย)
2. น้ำตกถ้ำพระ
3. น้ำตกเจ็ดสี
4. น้ำตกถ้ำฝุ่น
5. น้ำตกตาดนกเขียน
📌 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว Phuwua Wildlife Sanctuary มีมาตรการปฏิบัติ 3 ข้อ ดังนี้
1. นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบบังคับของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เช่น ไม่นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยว ไม่ขีดเขียนลานหิน หรือทำลายธรรมชาติ ไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลใด ๆ ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท และปฏิบัติตามป้ายอย่างเคร่งครัด
2. นักท่องเที่ยวต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบแนวทางปฏิบัติในการเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ให้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีบทลงโทษหากมีการกระทำผิดกฎหมาย
3. นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จะต้องชำระค่าบริการ สำหรับบุคคล หรือยานพาหนะ ตามอัตราที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศกำหนด เว้นแต่กรณีที่ประกาศยกเว้นค่าบริการเป็นการ เฉพาะ
ภาพข่าว : สวท.บึงกาฬ 104.25
#น้ำตกถ้ำพระ
#น้ำตกเจ็ดสี
#น้ำตกถ้ำฝุ่น
#น้ำตกตาดนกเขียน
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว #ภูวัว
#เซกา #บึงกาฬ 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar