ผู้ว่าฯ บึงกาฬ ลงพื้นที่ 4 จุดสำคัญริมฝั่งโขง เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน เพื่อตรวจดูระดับน้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมย้ำสถานการณ์ยังคงรับมือได้ มอบหมายทุกหน่วยงานเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

..... นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองบึงกาฬ ปภ.บึงกาฬ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจดูระดับน้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ 3 จุด คือ 1. จุดวัดระดับน้ำริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านพันลำ อ.เมืองบึงกาฬ, 2.ริมฝั่งแม่น้ำโขง ลานพญานาค อ.ปากคาด, และ 3. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ – บอลิคำไซ 4. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ของโครงการพัฒนาผังเมืองรวม หรือโครงการแลนด์มาร์ค

.....ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ มาเป็นระยะเวลา 16 วัน ติดต่อกันแล้ว จึงลงพื้นที่มาดูจุดสำคัญต่างๆ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.พรเจริญ อ.บึงโขงหลง อ.โซ่พิสัย อ.เซกา และ อ.ศรีวิไล ซึ่งคาดว่าอาจเกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรประมาณ 17,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ส่วนในพื้นที่สวนยางพารา สวนปาล์ม จะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย และในส่วนของถนนต่างๆ จะมีบางส่วนที่เป็นคอสะพานที่ชำรุดเสียหาย คือที่ บ้านเทพมีชัย ต.ชัยพร ที่จะข้ามไปยัง อ.บุ่งคล้า ซึ่งได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยซ่อมแซมในเบื้องต้นร่วมกันกับชาวบ้านในพื้นที่ จนทำให้พี่น้องประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้แล้ว อีกหนึ่งที่ คือ ต.โนนศิลา อ.ปากคาด ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ไปซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

..... ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวเพิ่มเติมว่า มีประชาชนสอบถามมาจำนวนมากเกี่ยวกับปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ เมื่อวานนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติออกประกาศ แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงวันที่ 10 -15 ส.ค. 2566 โดยจังหวัดบึงกาฬ มีอำเภอที่ติดแม่น้ำ 4 อำเภอ คือ อ.ปากคาด อ.เมืองบึงกาฬ อ.บุ่งคล้า และ อ.บึงโขงหลง วันนี้เท่าที่ติดตามดูสถานการณ์น้ำ ที่ จุดวัดระดับน้ำริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านพันลำ อ.เมืองบึงกาฬ ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงของจ.บึงกาฬ ขึ้นสูงอยู่ที่ระดับ 10.75 เมตร ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับปกติ ถ้าถึงระดับ 12 เมตรเมื่อไร จังหวัดจึงจะมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขงทั้ง 120 กิโลเมตร ในพื้นที่ 4 อำเภอ โดยทันที ซึ่งมีการเตรียมการไว้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในพื้นที่จ.บึงกาฬยังเหลือระดับน้ำที่สามารถรองรับได้อยู่ที่ 1 เมตรเศษ ซึ่งได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกอำเภอติดตาม เฝ้าตรวจตราระดับน้ำอย่างใกล้ชิด

......ในพื้นที่ อ.ปากคาด บริเวณลาณพญานาค ซึ่งถือเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของจ.บึงกาฬที่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง ก็ยังคงเหลือพื้นที่ริมตลิ่งที่จะรองรับน้ำได้อีกประมาณ 3 เมตร จึงจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตที่จะต้องประกาศแจ้งเตือน ในส่วนของการเตรียมการของทั้ง 8 อำเภอ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

.....ในส่วนของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ – บอลิคำไซ ในส่วนของความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพานฯ คืบหน้าอยู่ที่ 85 % แล้ว ในส่วนที่ยังเหลืออยู่คือ ตัวหลักของสะพานที่จะต้องสร้างคานทอดข้ามไปยังตอม่อที่อยู่กลางแม่น้ำโขง ล่าสุดขณะนี้ น้ำท่วมตอม่อไปแล้วประมาณ 2 เมตร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างสะพานที่อาจจะมีความล่าช้าออกไปประมาณ 3-4 เดือน (รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการชี้แจงในภายหลังอีกครั้ง) ส่วนในเรื่องการก่อสร้างในส่วนบริเวณกลางน้ำที่มีความล่าช้าไปนั้น ได้มีการวางแผนเตรียมให้คนงานที่ปกติทำงานในส่วนกลางน้ำทั้งหมดนั้นโยกขึ้นมาทำงานในบริเวณด้านบนตลิ่ง ก็จะทำให้งานด้านบนตลิ่งมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงคาดว่าระยะเวลาที่จะเปิดใช้งานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ – บอลิคำไซ จะยังคงอยู๋ในช่วงเวลาที่ไม่ล่าช้ากว่าเดิมมากนัก ยังสามารถบริหารจัดการเวลาได้

.....อีกจุดหนึ่งคือ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ของโครงการพัฒนาผังเมืองรวม หรือโครงการแลนด์มาร์ค โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เน้นย้ำกับทางเทศบาลเมืองบึงกาฬ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมหาแนวทางป้องกัน กรณีน้ำหนุนสูงที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ

.....นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน ขณะนี้ขอให้ผู้ที่มีพื้นที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขา ได้เฝ้าระวัง และเตรียมการให้พร้อมในการอพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ในพื้นที่สูง ตามที่ได้ดำเนินการตามแผนป้องกันภัยน้ำท่วมที่เราได้เตรียมการไว้ในทุกพื้นที่อยู่แล้วหากเกิดเหตุน้ำท่วมเข้ามาในพื้นที่ ดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจ ไม่ตื่นตระหนก แต่ไม่ตั้งอยู๋ในความประมาท ที่สำคัญให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิด

ภาพข่าว : สวท.บึงกาฬ 104.25

ข้อมูล : สวท.บึงกาฬ 104.25 และข้อมูลบางส่วนจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar