🔴จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรม KICK OFF โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ พร้อมเชิญชวนทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร🌱🪴🥦🥬

🔹🔹วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ วัดสว่างสำราญธรรมคุณ บ้านบูรพา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดกิจกรรม KICK OFF โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ (6 พฤษภาคม 2566) จังหวัดบึงกาฬ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมศรีโลภาส เจ้าคณะตำบลโนนสว่างเขต 2 เจ้าอาวาส วัดสว่างสำราญธรรมคุณ พร้อมคณะสงฆ์ในการให้ใช้พื้นที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้งมีนายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ นายอำเภอเมืองบึงกาฬ รองนายก อบจ.บึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้านกว่า 200 คนร่วมกิจกรรม

🔹🔹การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการดำเนินกิจกรรมย่อย คือ 1) การรณรงค์การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 2) การปลูกไม้ผลสองข้างทางในพื้นที่สาธารณประโยชน์ และ 3) การปรับปรุงภูมิทัศน์และบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณวัดสว่างสำราญธรรมคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการระดับอำเภอ และบุคลากรของจังหวัด สร้างกระแสการขับเคลื่อนโครงการโดยการปลูกไม้ผลสองข้างทางในพื้นที่สาธารณประโยชน์ รวมถึงปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพร เป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน เพื่อสานพลังความต่อเนื่อง โดยใช้พลังผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง ผู้นำต้องทำก่อน กลไกการขับเคลื่อน 3 ประสาน ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน ศาสนสถาน และภาคีเครือข่าย ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ และเพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้พร้อมทั้งเผยแพร่การดำเนินงานในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ

🔹🔹ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง วาระครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนสร้างพลังความต่อเนื่อง ต่อยอดขยายผลการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดบึงกาฬได้ดำเนินการโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ 6 พฤษภาคม 2566 โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการทุกหมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดบึงกาฬ

📑เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ

📸ภาพข่าว : สวท.บึงกาฬ 104.25


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar