📣📣ภาพความคืบหน้าล่าสุดของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ-บอลิคำไซ

งานก่อสร้าง Package 2B: งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่ง สปป.ลาว (แขวงบอลิค้าไซ) ในเดือนเมษายน 2566 มึความก้าวหน้า ดังนี้

งานเท Approach Viaduct Span 1 (Deck Slab)

1. งานเทคอนกรีตฐานราก P15

2. งานติดตั้งนั่งร้านเหล็ก P16

3. งานป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar