📣จังหวัดบึงกาฬจัดงาน “วันอนุรักษ์ควายไทย” ประจำปี 2566 เพื่อระลึกถึงคุณค่าและความสำคัญของควายไทย🐃🎉

🔹🔹วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดกิจกรรมงาน “วันอนุรักษ์ควายไทย” ประจำปี 2566 ณ เทพนาคาฟาร์ม ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ นำโดยนางวัลลภา วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้ดำรัสถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร และเพื่อระลึกถึงคุณค่าและความสำคัญของควายไทย พร้อมทั้งมีนายอำเภอบึงโขงหลง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรร่วมในกิจกรรม

🔹🔹การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “ควายไทย มกรดไทย มรดกโลก” นอกจากจะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญควาย เนื่องใน “วันอนุรักษ์ควายไทย” ประจำปี 2566 ยังมีการแจกจ่ายเวชภัณฑ์สำหรับดูแลสัตว์ ให้กับเกษตรกรภายในงาน จังหวัดบึงกาฬมีผู้เลี้ยงควายอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งควายสวยงามที่สร้างชื่อเสียงให้กับแก่จังหวัด และการเลี้ยงเพื่อบริโภค ที่สร้างประโยชน์ สร้างรายได้ต่อการเลี้ยงชีพเกษตรกร จนสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงควายเป็นอาชีพหลักได้ โดยการจัดกิจกรรมจะเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ร่วมงานช่วยส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาควายไทย ตลอดทั้งห่วงโซ่ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ให้ควายไทยอยู่กับคนไทยต่อไปตราบนานเท่านาน

📑เรียบเรียงและ📸ภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar