📣📣คณะกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดบึงกาฬ

บ่ายวันนี้ (18 พ.ค. 2566) ที่ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายนฤชาโฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นมีบรรยายสรุปถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในจังหวัดบึงกาฬไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 บึงกาฬ-บอลิคำไซ โครงการพัฒนาทางหลวงในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

.รวมทั้งภาพรวมการค้าการเดินทางท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าผ่านชายแดนบึงกาฬโดยมีพลเอก ดร.ยอดยุทธ บุญญาธิการประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ หัวหน้าคณะโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและกรรมาธิการด้านการคมนาคมวุฒิสภารับฟังการบรรยายรวมทั้งมีคำถามข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อการประชุมวุฒิสภาต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar