📣📣#ข่าวดี ‼️ ถ้ำนาคาเปิดให้มีระบบ Walk in แล้ว ไม่ต้องจองก็ขึ้นถ้ำนาคาได้ ‼️ เริ่ม 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

 #พร้อมเปิดการท่องเที่ยวถ้ำนาคาและอุทยานแห่งชาติภูลังกา รวมถึงถ้ำนาคีด้วยเช่นกัน
มเป็น 1,000 คน/วัน
📍โดยแบ่งเป็น จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ 496 คน และ Walk in 504 คน
📍กติกาดังนี้
1. ถ้ำนาคาเปิดให้ท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา 06:00-14:00 น. (8 ช่วงเวลา) และนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มจะต้องลงมาถึงพื้นล่างภายใน 18:00 น. ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อน
2. คิว Walk in หากเต็มแล้ว นักท่องเที่ยวจำเป็นจะต้องมา walk in วันถัดไปแทน
3. หากนักท่องเที่ยวต้องการความแน่นอนว่าจะได้ขึ้นแน่นอน (ยกเว้น มีฝนฟ้าคะนอง น้ำป่าไหลหลาก หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ) ให้ทำการจองคิวล่วงหน้าในแอปพลิเคชัน QueQ ซึ่งเปิดให้จองล่วงหน้าสูงสุด 60 วัน
4. กรณีผู้ที่ทำการจองในแอปพลิเคชัน QueQ ไม่มาครบตามจำนวน ให้เจ้าหน้าที่หน้าด่านพิจารณาความเหมาะสม ให้ walk in แทน แต่จำนวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 1,000 คนต่อวัน
5. จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้ต่อวันและจำนวนการจองคิว เป็นไปตามรูปแบบการคำนวณขีดความสามารถในการรองรับได้ในแต่ละช่วงเวลา
ทั้งนี้ในอนาคตจะมีระบบซื้อตั๋วแบบออนไลน์ ( E-tickets ) ด้วย ซึ่งจะลดปริมาณนักท่องเที่ยวแออัดในการต่อแถวซื้อตั๋วบริเวณหน้าทางขึ้นถ้ำนาคาอีกด้วย
#ถ้ำนาคา #บึงโขงหลง #บึงกาฬ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar