🔴ผู้ว่าฯ บึงกาฬ กอ.รมน. สัสดี บึงกาฬ ร่วมส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2566📣

🔹🔹วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดพิธีส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมี พันเอกยุทธนา มหาวัน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด บึงกาฬ (ฝ่ายทหาร) พันเอก บัณฑิต คำเคน สัสดีจังหวัดบึงกาฬ นายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ นายกริชชัย ศิลปะรายะ ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหารสัสดีอำเภอต่างๆ คณะทหารกองเกินผลัด 1 (ทหารใหม่) กว่า 259 คน พร้อมญาติ ๆ ร่วมในพิธี

🔹🔹พันเอก บัณฑิต คำเคน สัสดีจังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยข้อมูลว่า ตามที่จังหวัดบึงกาฬ ได้ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ในวันที่ 1-12 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา มีทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือก 3,172 คน ต้องถูกเข้ากองประจำการ 792 คน และได้มีผู้สมัครใจร้องขอเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 259 คน แบ่งเป็นแผนกทหารบก มณฑลทหารบกที่ 29 จำนวน 40 นาย แผนกทหารบก มณฑลทหารบกที่ 23 จำนวน 50 นาย แผนกทหารบก มณฑลทหารบกที่ 24 จำนวน 74 นาย แผนกทหารเรือ จำนวน 32 นาย และแผนกทหารอากาศ จำนวน 61 นาย ซึ่งวันนี้ได้นำทหารกองเกินที่สมัคร ใจมารวมตัวส่งขึ้นรถ โดยมีญาติพี่น้อง ครอบครัวมาให้กำลังใจส่งลูกหลานขึ้นรถเพื่อเดินทางไปเข้าค่ายทหารในแต่ละที่

🔹🔹นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่ทหารใหม่ว่า วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ทุกคนจะมีสภาพเป็นทหารกองประจำการ ขอชื่นชมในความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามสิทธิ หน้าที่ ของกฎหมายในการรับใช้ชาติ ประเทศไทยเรามีสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีเสาหลักสำคัญที่ทำให้สถาบัน 3 คงอยู่ คือ “ทหาร” ที่ทำหน้าที่หลักคือ ปกป้องคุ้มครองประเทศและช่วยพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม กองทัพได้มีแผนในการปรับโครงสร้างมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเป็นทหารเกิดความสมัครใจจนถึง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องเกิดจากความรับผิดชอบของชายไทยทุกๆคน ในการสมัครเข้าเป็นทหารให้มาก โดยทราบจากการรายงานว่า จังหวัดบึงกาฬมีผู้สมัครใจถึง 259 คน

🔹🔹การเป็นทหารกองประจำการ ถือเป็นการทำงานอาชีพหนึ่งที่มีสิทธิ มีรายได้ประจำเดือน เหมือนเช่นงานอื่นๆ และนอกจากสิทธิต่างๆ ยังจะได้รับโอกาสทางการรักษาเพิ่มเติม โอกาสในการก้าวหน้าเติบโตเป็นนายทหารประทวนและนายทหารสัญญาบัตร โอกาสในการเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต และประสบการณ์อาชีพ ในการฝึกอาชีพที่เหมาะสมที่สามารถนำไปต่อยอดหลังการปลดประจำการได้ จึงขอให้น้องๆ ทหารใหม่เก็บเกี่ยวรับโอกาสดีๆให้ได้มากที่สุด ขอให้ภูมิใจในตัวเองและในระหว่างประจำการขอให้เป็นทหารที่ดี มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งอวยพรให้ทหารใหม่และเจ้าหน้าที่ทุกนายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

📸ภาพข่าวและ📋ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ

📑เรียบเรียง : สวท.บึงกาฬ 104.25


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar